De verplichting rond Duurzaamheidsverslagen

Vanaf januari 2024 verplicht Europa bedrijven om een duurzaamheidsverslag te publiceren. Wat houdt die verplichting in en voor wie?

Als eerste continent ter wereld wil Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. Zo’n ambitie is niet niks en vraagt grote inspanningen van alle lidstaten, economieën én inwoners.
De EU is druk bezig daarrond een wettelijk kader vast te leggen en zo stemde de Europese Commissie op 21 April 2021 toe in de nieuwe CSRD of Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze zal vanaf 1 januari 2024 in alle lidstaten verplicht zijn.

CSRD in een notendop

De meeste bedrijven dienen jaarlijks hun jaarverslag in waarin zij moeten aangeven welke plannen ze maken om het bedrijf financieel gezond te houden.
Het CSRD is vergelijkbaar al is dit een niet-financiële rapportering. Bedrijven moeten hierin namelijk aangeven welke impact zij hebben op hun omgeving en welke inspanning zij (zullen) leveren om negatieve impact te reduceren. Een vaste set aan onderwerpen is door de EU vastgelegd.

Enkel voor grote bedrijven

Natuurlijk hoeft niet iedereen zo’n jaarlijkse rapportage te doen. Er gold reeds een verplichting tot een niet-financiële rapportering voor de multinationals en beursgenoteerde bedrijven. De nieuwe richtlijn breidt zijn scope uit naar alle bedrijven met:

  1.  > 250 werknemers
    En
  2. een balanstotaal van > 20 mio EUR
    OF
    een omzet van > 40 mio EUR

Ook zonder verplichting een goed idee

Behoor je niet tot bovengenoemde bedrijven? Dan kies je helemaal zelf of je communiceert over je duurzame inspanningen. Toch heeft het maken van een duurzaamheidsverslag vele voordelen.
Zo beantwoord je alvast de vragen van je klanten nog voor ze die aan jou hebben gesteld, overtuig je consumenten van je oprechte inzet en heb je een duidelijk uithangbord naar potentiële werknemers.

En zo’n duurzaamheidsverslag hoeft er echt geen saai rapportje te zijn. 

Meer weten? Contacteer me via anneleen@miero.be

Adres
Terwestvaart 2a - 9180 Moerbeke- Waas BTW-nr: BE0749.978.066